Polityka Prywatności

Informacje o charakterze ogólnym

Zasady Ochrony Danych Osobowych maja na celu przedstawic sposób przetwarzania danych osobowych uzytkowników uslug firmy AlphaNet. Sa to informacje dla kupujacych uslugi AlphaNet oraz dla korzystajacych ze strony forpsi.pl, arubacloud.pl , a takze innych stron lub domen trzeciego stopnia, z nimi zwiazanych. Procedura ustanowiona przez obowiazujace w tym zakresie prawo, przewiduje ochrone osób i innych podmiotów w kwestii przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z nia, przetwarzanie danych opiera sie na zasadach poprawnosci, legalnosci i przejrzystosci, z poszanowaniem ochrony prywatnosci i praw podpisujacego umowe. Przetwarzanie danych osobowych przez AlphaNet ma na celu zawarcie, zarzadzanie i realizacje umów dotyczacych swiadczenia zleconych uslug; organizacje, zarzadzanie i swiadczenie uslug, równiez poprzez przekazanie danych osobom trzecim, Dostawcom, lub firmom z grupy Forpsi i Aruba ; wypelnienia zobowiazan prawnych lub innych zobowiazan wymaganych przez wlasciwe Organy. Przetwarzanie danych odbywa sie w systemie zinformatyzowanym/manualnym. Zgromadzone dane sa równiez uzywane przez AlphaNet w celu pelnego i prawidlowego wypelniania warunków umowy oraz zostaja ujawnione osobom Trzecim w kwestii ochrony praw, jak równiez, przy wypelnianiu zobowiazan prawnych lub regulaminowych oraz na zadanie kompetentnych Wladz. Ich przetwarzanie bedzie odbywac sie zgodnie z zasadami poprawnosci, legalnosci i przejrzystosci, z poszanowaniem ochrony prywatnosci i praw Klienta oraz osób trzecich.
Wlascicielem danych jest firma AlphaNet spólka z o. o. al. Mireckiego 22, 41-200 Sosnowiec, która na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2002.101.926 ze zm.) oraz z przestrzeganiem Dyrektywy 95/46/WE moze odpowiednio wyznaczyc jedna lub wiecej osób Odpowiedzialnych Zewnetrznie, za przetwarzanie danych, dzialajacych pod jej bezposrednim nadzorem, na bazie otrzymanych instrukcji, wskazanych na terytorium Unii Europejskiej oraz z przestrzeganiem postanowien przewidzianych przez prawo dotyczace ochrony danych osobowych. W jakimkolwiek momencie Klient moze zwrócic sie do Wlasciciela odpowiedzialnego za przetwarzanie danych (Alphanet sp. z o.o.) kontaktujac sie z jego Biurem w celu dochodzenia swoich praw, jak przewiduje obowiazujace prawo.

Dane dotyczace nawigacji i dostepu

Systemy informatyczne oraz procedury dotyczace oprogramowan, wykorzystywane do funkcjonowania uslug firmy AlphaNet gromadza, podczas normalnego funkcjonowania, niektóre dane osobowe, przekazywane domyslnie podczas korzystania z protokolów komunikacji internetowej. Sa to dane odnoszace sie do natezenia ruchu telematycznego, które, ze wzgledu na swoja nature, nie sa bezposrednio zwiazane z zainteresowanymi, zidentyfikowanym osobami , lecz, za pomoca ich przetwarzania lub skojarzenia z danymi posiadanymi przez osoby trzecie, moga pozwolic na identyfikacje uzytkowników/odwiedzajacych strone (na przyklad przy pomocy adresu IP). Dane te sa wykorzystywane tylko w celach anonimowych statystyk, zwiazanych z korzystaniem z uslugi, lub w celu sprawdzenia prawidlowego funkcjonowania uslugi. Dane te sa przechowywane przez firme AlphaNet sp. z o.o. nie dluzej niz to koniecznie i jakkolwiek wedlug obowiazujacego w tym zakresie prawa. Klient przyjmuje jednoznacznie do wiadomosci istnienie Rejestru Polaczen (LOG – dane dotyczace natezenia ruchu telematycznego), prowadzonego i przechowywanego przez firme AlphaNet, z przestrzeganiem warunków i zasad ustalonych przez obowiazujace prawo. Rejestr ten stanowi pelny i niepodwazalny dowód dzialan i czynnosci wykonanych przez samego Klienta w stosunku do firmy AlphaNet i/lub osób trzecich; cechuje go bezwzgledna poufnosc, moze zostac okazany i/lub udostepniony wylacznie na zadanie Podmiotów wyraznie do tego prawnie upowaznionych. AlphaNet podejmuje wszelkie srodki techniczne i organizacyjne, niezbedne do zagwarantowania poufnosci rejestrów polaczen. AlphaNet zastrzega sobie prawo do przechowywania “Log’ów dostepu”, generowanych przez Klienta przy ewentualnym logowaniu do panela zarzadzania uslugi bedacej przedmiotem umowy, na czas równy lub przekraczajacy okres trwania umowy. Po uplywie terminu przewidzianego przez prawo na zachowanie danych, omawiane dane zostaja zniszczone, bez mozliwosci uzyskania kopii tej dokumentacji.

Cookies

Na stronach internetowych AlphaNet zostaly uzyte "cookies", pozwalajace na szybki dostep do nich. Nazwa “cookie” sa okreslane informacje, aktywne jedynie podczas trwania pojedynczej sesji uzytkownika, przekazywane z witryny www na komputer Uzytkownika, w celu sprawnej identyfikacji. Uzytkownik moze w kazdej chwili dokonac dezaktywacji cookies, zmieniajac ustawienia swojej przegladarki internetowej, ale niniejsza dezaktywacja moze jednak spowolnic lub uniemozliwic dostep do niektórych elementów strony internetowej. Uzywane podczas sesji cookies pozwalaja na unikanie stosowania innych technik informatycznych, które moglyby potencjalnie zagrazac prywatnosci nawigacji uzytkowników i nie pozwalaja na zdobycie osobistych danych identyfikacyjnych uzytkownika.

Dane dostarczone przez uzytkowników

W przypadku, gdy Klient wyraza chec zarejestrowania sie w bazie danych firmy AlphaNet sp. z o.o. w celu uzyskania dostepu do uslug przez nia swiadczonych, winien on wypelnic formularz, w którym wyraza wyrazna zgode na przetwarzanie danych. Podanie danych jest niezbedne lecz nieobowiazkowe, ewentualna odmowa nie powoduje poniesienia jakichkolwiek konsekwencji, lecz moze przyczynic sie do braku punktualnego wywiazania sie z obowiazków przejetych przez firme AlphaNet sp. z o.o. dotyczacych swiadczenia wymaganej uslugi.

Wprowadzanie danych przez Klienta

Klient niezaleznie oraz zdalnie, przy uzyciu internetu, stosownego loginu, hasla oraz odpowiednich programów FTP i/lub Frontpage, wprowadza i/lub uaktualnia tresci zamieszczone w przestrzeni, przekazanej do jego dyspozycji, AlphaNet natomiast nie wykonuje i nie powinna wykonywac jakichkolwiek kontroli wprowadzanych informacji. Dlatego tez, Klient zobowiazuje sie do przyjecia odpowiedzialnosci za ochrone wprowadzanych danych oraz do samodzielnego i bezposredniego przestrzegania wszystkich przepisów dotyczacych ochrony danych osobowych, wlaczajac uzyskanie zgody od osób trzecich, jesli to niezbedne.

Strony internetowe i uslugi osób trzecich

Na witrynach www AlphaNet moga pojawic sie odnosniki hipertekstowe (linki do innych stron www), majace na celu ulepszenie swiadczonej uzytkownikom uslugi. AlphaNet nie jest w zaden sposób odpowiedzialna za zawartosc stron internetowych, do których uzytkownicy moga miec ewentualny dostep za pomoca wlasnej strony internetowej. Pojawienie sie danego linku, odsylajacego do innej strony, nie oznacza zatem zatwierdzenia lub przyjecia na siebie odpowiedzialnosci przez AlphaNet za tresci na nowej stronie, do której ma sie dostep, zarówno w stosunku do przyjetych zasad przetwarzania danych osobowych, jak równiez w przypadku jej wykorzystania.

Bezpieczenstwo informacji

Wszystkie zgromadzone informacje zostaja zapisane i zachowane w bezpiecznych strukturach, do których ma dostep jedynie autoryzowany personel. Uslugi te sa stale utrzymywane w celu stwierdzenia ewentualnego wykrycia lamania bezpieczenstwa oraz zapewnieniu zebranym informacjom ochrony przed ewentualna ingerencja osób, które moglyby wejsc w ich posiadanie bez autoryzacji.
AlphaNet sp. z o.o. dostosowuje sie do wszystkich srodków bezpieczenstwa, opisanych w obowiazujacych aktach prawnych i normatywach Unii Europejskiej, podejmujac równiez wszelkie mozliwe srodki, zgodne z aktualnie najwyzszymi kryteriami, aby zapewnic i zagwarantowac poufnosc danych osobowych uzytkowników oraz zredukowac do minimum, na ile to mozliwe, zagrozenia powstale przez nieautoryzowany dostep, usuniecie, utrate lub uszkodzenie danych osobowych uzytkowników.

Prawo dostepu do danych osobowych i inne prawa
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2002.101.926 ze zm.),
 2. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 pazdziernika 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przeplywu tych danych (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995).

Zainteresowany ma prawo do uzyskania potwierdzenia ewentualnego istnienia dotyczacych jego danych osobowych, nawet jesli nie zostaly jeszcze zarejestrowane, oraz ich udostepnienia w przystepnej formie.

Zainteresowany ma prawo do uzyskania informacji w zakresie:

 1. zródla danych osobowych;
 2. celów i sposobów ich przetwarzania;
 3. zastosowanej logiki, w przypadku przetwarzania danych, wykonanego przy pomocy narzedzi elektronicznych;
 4. danych identyfikujacych tozsamosc zarzadzajacego, osób odpowiedzialnych oraz mianowanego przedstawiciela;
 5. podmiotów lub kategorii podmiotów, którym moga byc przekazane dane osobowe oraz, które moga wejsc w ich posiadanie, ze wzgledu na pelniona funkcje przedstawiciela reprezentujacego terytorium danego Kraju, osób odpowiedzialnych lub mianowanych.

Zainteresowany ma prawo do uzyskania:

 1. uaktualnienia, sprostowania, lub, jesli jest zainteresowany, integracji danych;
 2. usuniecia, transformacji w formie anonimowej, lub blokady danych lamiacych obowiazujace prawo, wlaczajac dane, których zachowanie nie jest obowiazkowe w zwiazku z celami, dla których zostaly one zgromadzone lub nastepnie, przetwarzane;
 3. potwierdzenia, ze dzialania, o których mowa w podpunkcie a) i b), zostaly zgloszone, równiez, jezeli chodzi o ich zawartosc, tym, którym dane zostaly przekazane lub rozpowszechnione, wylaczajac przypadek, w którym wykonanie tych dzialan okaze sie niemozliwe lub spowoduje naduzycie prawa.

Zainteresowany ma prawo do przeciwstawienia sie, czesciowego lub calkowitego:

 1. z uzasadnionych powodów, przetwarzaniu jego danych osobowych, nawet jesli w celu ich gromadzenia;
 2. przetwarzaniu jego danych osobowych, w celu wysylki materialów reklamowych lub prowadzenia sprzedazy bezposredniej, lub w celu wykonywania badan rynkowych, czy tez przesylania informacji o charakterze handlowym.


Zacznij korzystać z Aruba Cloud

AKTYWUJ TERAZ WYŚLIJ PODANIE O VOUCHER*

(*) Aruba przekaże Ci voucher o wartości 8 zł do wykorzystania na każdy produkt Cloud