Automatyzacja, prostota, bezpieczeństwo.

Cloud Computing jest infrastrukturą zintegrowaną ze sprzętem i oprogramowaniem w całości opracowaną przez Aruba, która pozwala użytkownikom tworzyć, zarządzać, korzystać i łączyć wirtualne maszyny o różnych hypervisorach.

Użytkownik końcowy musi po prostu wybrać parametry operacyjne Serwerów Cloud Smart lub Pro, podczas gdy nasze systemy zarządzają bezpieczeństwem danych, wymaganą redundancją zasobów komputerowych, skalkulują koszty i wykonają wszystkie inne operacje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania usługi.

Kiedy rozpoczyna się proces tworzenia lub modyfikacji Serwerów Cloud lub innych zakupionych elementów, operacje są wykonywane przez system w ciągu kilku minut, co pozwala na zakup zasobów nawet tylko na jedną godzinę, jak w przypadku Serwerów Cloud Pro.

Multi Hypervisor Cloud Server Pro
Możesz tworzyć, używać i podłączać Serwery Cloud zarządzane przez różne Hypervisory.
 
Multi interfejs Cloud Server Pro
System może być zarządzany z Panelu Zarządzania oraz poprzez Mobilne Aplikacje. Ponadto dostępne jest API dla całej usługi!
 
Redundancja i Replikacja Cloud Server Pro
Zasoby komputerowe oraz storage korzystają z redundantnych i replikowalnych technologii, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo danych
 
Wysoka przepustowość łącza Cloud Server Pro Cloud Server Smart
Serwery Cloud są podłączone do Internetu z wykorzystaniem łącza o wysokiej przepustowości do data center.
 
Brak Overbookingu, Brak Oversellingu Cloud Server Pro
Zasoby komputerowe oraz storage są zawsze gwarantowane i zarezerwowane dla użytkownika, który je zakupił.
 

Tworzenie serwera cloud jest łatwe i szybkie!


Zaloguj się do Panelu

Wybierz parametry serwera Cloud

Poczekaj kilka minut

Udało się! Twój serwer Cloud jest gotowy!
 

Jak to działa?

Jak widać, rozwiązanie Aruba Cloud Computing jest dostępne w dwóch opcjach: Serwer Cloud Smart - tańsze rozwiązanie oraz profesjonalne rozwiązanie z wysoką wydajnością które nazywa się Serwer Cloud Pro.

Serwery Cloud Pro działają w serii klastrów które implementują mechanizmy redundancji. Jeśli część klastra ulegnie awarii, Serwer Cloud Pro zostanie przeniesiony do innego hosta w transparentny sposób. Serwer Cloud Smart nie oferuje funkcjonalności redundancji.

Storage Serwerów Cloud Pro jest rozwiązaniem SAN (Storage Area Network) z technologią SSD oraz systemem RAID w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i wydajności. Także zawartość SAN jest replikowana w trybie synchronicznym do bliźniaczej jednostki o takich samych cechach. Serwer Cloud Smart posiada storage SSD o wysokiej wydajności, ale w przeciwieństwie do Serwer Cloud Pro, nie jest redundantny.

Serwery Cloud mogą być podłączone do Internetu za pomocą Publicznych Adresów IP oraz, w przypadku Serwerów Cloud Pro, mogą być połączone ze sobą z użyciem Wirtualnych Switchy, podobnych do fizycznych w zakresie sposobu ich pracy, wydajności i bezpieczeństwa.

Te cechy nadają rozwiązaniu Aruba Cloud Computing świetną elastyczność oraz moc.

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy zapoznać się z naszą Bazą wiedzy.

Schemat przedstawiający sposób działania Serwera Cloud Pro

Zacznij korzystać z Aruba Cloud

AKTYWUJ TERAZ WYŚLIJ PODANIE O VOUCHER*

(*) Aruba przekaże Ci voucher o wartości 50 zł do wykorzystania na każdy produkt Cloud