Aruba Cloud Startup

Partnerskie Inkubatory i Akceleratory

Chcesz zaprezentować swój startup i zapisać się do programu? Jedyne co musisz zrobić to zostać partnerem We START you UP!

Wymagania kwalifikacyjne

Partnerami programu mogą zostać:

  • publiczne oraz prywatne inkubatory
  • akceleratory biznesu
  • uniwersytety
  • przedsiębiorstwa działające w sektorze kapitału inwestycyjnego (venture capital)

Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone i ocenione przez zespół Aruba Cloud, który będzie informować partnera o wyniku.

Korzyści

Każdy z naszych partnerów będzie mógł przedstawić swoje istniejące startupy, bądź takie, które są w trakcie tworzenia. Partner może zgłosić dowolną ilość startupów.

Logo każdego partnera i startupu będzie publikowane na naszej stronie internetowej, łącznie z krótkim opisem firmy. Partner oraz startup będzie zobowiązany do umieszczenia loga We START you UP na swojej stronie internetowej.