Właściowści techniczne Domain Center

Rejestracja domen

Za pomocą interfejsu Domain Center można rejestrować nowe nazwy domen jak i dokonywać transferu domen od innych operatorów.
W obu przypadkach można wybierać rozszerzenia spośród głównych TLD z roczną opłatą.
W przypadku rejestracji domeny musisz wprowadzić wszystkie wymagane informacje odnośnie właściciela przed dokonaniem zakupu. W przypadku transferu, oprócz wprowadzenia danych właściciela, konieczne jest odblokowanie domeny u obecnego operatora oraz uzyskanie kodów autoryzujących domeny AuthCode, które należy wprowadzić w Domain Center aby dokończyć proces transferu.
Po przetransferowaniu domeny, dla każdej z nich można edytować, dodawać lub kasować wpisy DNS.
Poprzez Domain Center możesz chronić swoje domeny, nowe jak i przetransferowane, przed nieautoryzowanym transferem za pomocą prostej opcji blokady. Można powiązać z domeną dodatkowe usługi takie jak ot;Automatyczne odnowienie" i "Whois Privacy".

Automatyczne odnowienie

Dodatkowa usługa umożliwiająca automatyczne odnowienie domeny w momencie jej wygasania na kolejny roczny okres abonamentowy. Zapewnia ona większe bezpieczeństwo oraz ciągłość usługi. Jeśli nie chcesz dalej korzystać z tej usługi wystarczy ją wyłączyć w dowolnym momencie. Po upływie okresu abonamentowego domeny nie zostanie ona odnowiona.

Whois Privacy

Whois Privacy jest dodatkową usługą dostępną w Domain Center, która zapewnia ochronę danych właściciela domeny. Usługa ukrywa dane właściciela domeny, które w innym przypadku byłyby ogólnie dostępne.

Zarządzanie DNS

Dla wszystkich domen zarządzanych poprzez Domain Center istnieje możliwość włączenia zarządzania DNS: daje Ci to pełną dowolność w zarządzaniu domeny poprzez określenie wszystkich typów rekordów.
Poprzez użycie interfejsu zarządzania DNS Domain Center możesz edytować dowolny rekord DNS i w każdej chwili dodawać, kasować i edytować jego zawartość. Poprzez interfejs możesz importować i/lub eksportować całą konfigurację rekordów do/z pliku tekstowego: usprawnia to proces zapisywania i przywracania konfiguracji.
Interfejs zarządzania DNS jest w pełni zintegrowany z innymi produktami arubacloud.pl co pozwala na szybką identyfikację adresów IP oraz Twoich usług cloud w infrastrukturze Cloud Computing. W rekordach DNS można ustawić adresy IP kierujące do innych infrastruktur.
Lista rekordów DNS, którymi możesz zarządzać:

  • Rekordy SOA - zwracają informację o strefie DNS, zawierają informacje o głównym serwerze DNS, administracyjnym adresie e-mail, numerze seryjnym domeny oraz daty określające częstotliwość transferu oraz ważność rekordów.
  • Rekordy NS - wszystkie parametry rekordów SOA, A, AAAA, MX, TXT domeny są zachowane w rekordach NS, które domena posiada od właściwej organizacji: każda zmiana wykonana na host będzie adresowana do serwera, na który wskazuje rekord NS.
  • Rekord A - pozwala na wskazanie serwera (identyfikowanego za pomocą adresu IPv4), na który mają być przekazywane żądania podanego hosta. Istnieje możliwość wprowadzenia wszystkich rekordów, które są potrzebne.
  • Rekord A - pozwala na wskazanie serwera (identyfikowanego za pomocą adresu IPv6), na który mają być przekazywane żądania podanego hosta. Istnieje możliwość wprowadzenia wszystkich wymaganych rekordów.
  • Rekordy MX - pozwalają na określenie serwera, który będzie zarządzał wiadomościami e-mail domeny. Istnieje możliwość wprowadzenia kilku wpisów określając priorytet każdego z nich.
  • Rekordy CNAME - te rekordy są znane pod nazwą "Aliasy", przedstawiają "alternatywne" nazwy istniejących rekordów (A, AAAA lub CNAME).
  • Rekordy TXT - pozwalają na powiązanie do domeny lub hosta.
  • Rekordy SRV - są używane do identyfikacji serwera, portu lub typu protokołu dla określonych usług.
  • Record SPF - pozwala na określenie hostów autoryzowanych do wysyłania wiadomości dla domeny.

Zacznij korzystać z Aruba Cloud

AKTYWUJ TERAZ WYŚLIJ PODANIE O VOUCHER*

(*) Aruba przekaże Ci voucher o wartości 50 zł do wykorzystania na każdy produkt Cloud