Właściowści techniczne Domain Center

Rejestracja domen

Za pomocą interfejsu Domain Center można rejestrować nowe nazwy domen jak i dokonywać transferu domen od innych operatorów.
W obu przypadkach można wybierać rozszerzenia spośród głównych TLD z roczną opłatą.
W przypadku rejestracji domeny musisz wprowadzić wszystkie wymagane informacje odnośnie właściciela przed dokonaniem zakupu. W przypadku transferu, oprócz wprowadzenia danych właściciela, konieczne jest odblokowanie domeny u obecnego operatora oraz uzyskanie kodów autoryzujących domeny AuthCode, które należy wprowadzić w Domain Center aby dokończyć proces transferu.
Po przetransferowaniu domeny, dla każdej z nich można edytować, dodawać lub kasować wpisy DNS.
Poprzez Domain Center możesz chronić swoje domeny, nowe jak i przetransferowane, przed nieautoryzowanym transferem za pomocą prostej opcji blokady. Można powiązać z domeną dodatkowe usługi takie jak ot;Automatyczne odnowienie" i "Whois Privacy".

Automatyczne odnowienie

Dodatkowa usługa umożliwiająca automatyczne odnowienie domeny w momencie jej wygasania na kolejny roczny okres abonamentowy. Zapewnia ona większe bezpieczeństwo oraz ciągłość usługi. Jeśli nie chcesz dalej korzystać z tej usługi wystarczy ją wyłączyć w dowolnym momencie. Po upływie okresu abonamentowego domeny nie zostanie ona odnowiona.

Whois Privacy

Whois Privacy jest dodatkową usługą Domain Center, która gwarantuje całkowitą poufność danych właściciela domeny, oraz pozwala na otrzymywanie ofert sprzedażowych poprzez utworzenie anonimowego adresu e-mail powiązanego z domeną. Maile filtrowane są przez system antyspamowy.

Zarządzanie DNS

Dla wszystkich domen zarządzanych poprzez Domain Center istnieje możliwość włączenia zarządzania DNS: daje Ci to pełną dowolność w zarządzaniu domeny poprzez określenie wszystkich typów rekordów.
Poprzez użycie interfejsu zarządzania DNS Domain Center możesz edytować dowolny rekord DNS i w każdej chwili dodawać, kasować i edytować jego zawartość. Poprzez interfejs możesz importować i/lub eksportować całą konfigurację rekordów do/z pliku tekstowego: usprawnia to proces zapisywania i przywracania konfiguracji.
Interfejs zarządzania DNS jest w pełni zintegrowany z innymi produktami arubacloud.pl co pozwala na szybką identyfikację adresów IP oraz Twoich usług cloud w infrastrukturze Cloud Computing. W rekordach DNS można ustawić adresy IP kierujące do innych infrastruktur.
Lista rekordów DNS, którymi możesz zarządzać:

  • Rekordy SOA - zwracają informację o strefie DNS, zawierają informacje o głównym serwerze DNS, administracyjnym adresie e-mail, numerze seryjnym domeny oraz daty określające częstotliwość transferu oraz ważność rekordów.
  • Rekordy NS - wszystkie parametry rekordów SOA, A, AAAA, MX, TXT domeny są zachowane w rekordach NS, które domena posiada od właściwej organizacji: każda zmiana wykonana na host będzie adresowana do serwera, na który wskazuje rekord NS.
  • Rekord A - pozwala na wskazanie serwera (identyfikowanego za pomocą adresu IPv4), na który mają być przekazywane żądania podanego hosta. Istnieje możliwość wprowadzenia wszystkich rekordów, które są potrzebne.
  • Rekord A - pozwala na wskazanie serwera (identyfikowanego za pomocą adresu IPv6), na który mają być przekazywane żądania podanego hosta. Istnieje możliwość wprowadzenia wszystkich wymaganych rekordów.
  • Rekordy MX - pozwalają na określenie serwera, który będzie zarządzał wiadomościami e-mail domeny. Istnieje możliwość wprowadzenia kilku wpisów określając priorytet każdego z nich.
  • Rekordy CNAME - te rekordy są znane pod nazwą "Aliasy", przedstawiają "alternatywne" nazwy istniejących rekordów (A, AAAA lub CNAME).
  • Rekordy TXT - pozwalają na powiązanie do domeny lub hosta.
  • Rekordy SRV - są używane do identyfikacji serwera, portu lub typu protokołu dla określonych usług.
  • Record SPF - pozwala na określenie hostów autoryzowanych do wysyłania wiadomości dla domeny.