Global Cloud Data Center IT3, Włochy

Powierzchnia:

17,500 m²

Pojemność:

Ponad 165,000 serwerów fizycznych.

Tier 4*/Rating 4:

Data center zostało zaprojektowane tak, aby spełniało kryteria standardu Tier 4*/Rating 4, czyli najwyższego dostępnego standardu dla data center.

Zasilanie:

Do data center dostarczane jest 15 MW energii elektrycznej. System zasilania jest redundantny i posiada dwa oddzielne Centra Zasilania. Każde Centrum Zasilania może samodzielnie zasilić wszystkie 10 pokoi data center, nawet przy pełnym obciążeniu. Oprócz tego posiada podwójny system UPS, który jest bardzo wydajny (redundancja typu 2N + 1).

Redundancja Centrum Zasilania nawet dla jednostek z pojedynczym zasilaniem:

Tylko na użytek własnych usług, Aruba wykorzystuje serwery i urządzenia o podwójnym zasilaniu. Każde Centrum Zasilania jest zabezpieczone przez urządzenia STS (Statyczny Transfer Switch), które zapewniają ciągłość dostarczania energii nawet dla urządzeń z pojedynczym systemem zasilania.

Oddzielny budynek dla zasilania i systemu UPS:

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa serwerowni, zasilanie i baterie systemu UPS znajdują się w osobnych budynkach oddalonych od data center.

Redundantne generatory o ponad 48 godzinnej autonomii przy pełnym zatankowaniu:

Data Center posiada niezależne generatory prądu o pojemności zbiornika paliwa, wystarczającej do zasilania data center przez 48 godzin. Pozwala to na uzyskanie czasu niezbędnego do odnowienia zasobów zasilających, co zapewnia autonomię pod względem zasadniczo nieograniczonego źródła zasilania.

"Zielone" data center:

W trakcie projektowania data center dużą wagę przyłożyliśmy do jego energooszczędności.

Globalny Kampus Cloud Data Center zawiera również ogromny system fotowoltaiczny oraz jednostkę hydroelektryczną. Cały system klimatyzacji w pokojach z szafami jest wyjątkowo wydajny pod względem energii, dzięki wykorzystaniu systemu, który pobiera wodę, znajdującą się pod ziemią.

Nasze szafy rackowe są wyposażone w innowacyjny system zarządzania zimnym powietrzem, gwarantujący maksymalną wydajność energetyczną oraz przyjazne środowisko pracy.

Data center spełnia wymagania określone w unijnym kodeksie postępowania w zakresie efektywności energetycznej. (2023 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency)

Redundantny system klimatyzacyjny chroniony przez system UPS:

System klimatyzacji w pokojach danych oraz pomieszczeniach z systemami technologicznymi składa się z wielu redundantnych modułów, które zapewniają działanie obiektu nawet w przypadku kilku jednoczesnych awarii. Cały system chroniony jest przez zasilany na baterie system UPS oraz generatory prądu, które wykluczają przerwy w działaniu obiektu.

Łącze 100 Gb/s:

W kwestii łączności, data center IT3 bazuje na ultra-redundantnym paśmie o przepustowości ponad 100 Gb/s. Główni dostawcy są w stanie osiągnąć Kampus Globalnego Data Center z 4 punktów dostępowych, odpowiadających 4 głównym punktom wejścia.

Kampus jest także podłączony do Milan Internet eXchange (MIX), głównego punktu wymiany (NAP) we Włoszech za pomocą podwójnego ciemnego włókna światłowodowego.

Zaawansowany system sieciowy:

Każda szafa rackowa posiada redundantne połączenia z punktem dostępowym, wykorzystujące system światłowodowy, o przepustowości do 100 Gb/s oraz miedziane kable kategorii 7A o przepustowości do 10 Gb/s. Głównym elementem sprzętowym sieci jest Cisco Nexus 7000, najbardziej zaawansowany sprzęt dostępny obecnie na rynku.

Bezpieczeństwo fizyczne:

Data center wyposażone jest w automatyczne detektory ognia oraz system gaszenia gazem obojętnym, który jest niegroźny dla ludzi i sprzętu IT. Zainstalowany jest również system przeciwpowodziowy.

Ośrodek posiada wzmocnione drzwi oraz okna, barierki uniemożliwiające wspinanie wokół całego ogrodzenia, system przeciwwłamaniowy w każdym rzędzie rackowym w pokojach danych, połączony z systemem kontroli dostępu o podwójnym systemie autoryzacji.

Ośrodek posiada również system monitoringu, składający się z ponad 250 kamer. Data center posiada 6 poziomów dostępowych wraz z 7 perymetrami ochrony.

Monitoring 24/7:

Data center jest monitorowane za pomocą Network Operations Center (NOC) oraz Security Operation Center (SOC) 24/7. Zaawansowany oraz wszechstronny system BMS (Building Management System) monitoruje i zarządza lokalnie oraz zdalnie wszystkimi systemami, jak i parametrami środowiskowymi w obrębie data center, oraz posiada ostrzeżenia, wysyłane w czasie rzeczywistym, na wypadek awarii.

Certyfikaty ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 i ISO 50001:

Data center otrzymało certyfikat jakości ISO 9001, certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001, certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz certyfikat systemu zarządzania energią ISO 50001.

Certyfikaty ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 i deklaracja zgodności ISO/IEC 27035:

Data center posiada kontrolę bezpieczeństwa Cloud zgodną z ISO/IEC 27017, zarządzanie danymi osobowymi w chmurze odbywa się w zgodzie z ISO/IEC 2018, a zarządzanie w przypadku incydentów naruszenia bezpieczeństwa jest zgodne z ISO/IEC 27035.

* Termin 'Tier' był wykorzystywany w Standardzie ANSI/TIA-942 do ANSI/TIA-942:Edycja Marzec-2014. W edycji z marca 2014 termin 'Tier' został zastąpiony przez 'Rated' lub 'Rating'.