Cloud Monitoring

Z usługą Cloud Monitoring, możliwe jest monitorowanie wszystkich Twoich stron, Serwerów Cloud, serwerów dedykowanych niezależnie czy są utrzymywane w data center Aruba Cloud czy też u innych dostawców.
W przypadku wykrycia awarii lub błędów w monitorowanych zasobach lub usługach, Cloud Monitoring automatycznie i niezwłocznie wyśle Ci powiadomienie poprzez email lub SMS, więc zawsze będziesz znał stan swojej infrastruktury i w razie potrzeby będziesz mógł podjąć niezwłoczne działania.
Korzystając z wykresów znajdujących się w panelu zarządzania Cloud Monitoring możesz szybko analizować wszystkie aktywności monitorowanych usług, oraz łatwo zidentyfikować każdy problem oraz zobaczyć jego powtarzalność w danym okresie czasu.

Za pomocą panelu zarządzania Cloud Monitoring, możliwe jest skonfigurowanie kontroli i powiadomień na wypadek nieaktywności usług. Możliwe jest monitorowanie usług i protokołów takich jak:

 • HTTP
 • HTTPS
 • Ping
 • SSL Certificate
 • DNS
 • FTP
 • IMAP
 • POP3
 • SMTP
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • SSH
 • TCP
 • Telnet
 

Dla każdej kontroli możesz ustawić częstotliwość, maksymalny timeout po którym awaria jest uznawana za błąd kontroli, liczbę oraz regiony z których przeprowadzane będą kontrole.

Usługa Monitoringu jest wysoce skalowalna i nie wymaga żadnej instalacji oraz aktualizacji usług, które chcesz monitorować. Z jednego panelu zarządzania możesz zarządzać wszystkimi stworzonymi przez Ciebie kontrolami nawet jeśli zostały aktywowane w innym regionie. Jak tylko dodasz nową kontrolę usługi monitoringu, będzie ona natychmiast aktywna. Cloud Monitoring pozwala ustawić, po ilu kontrolach zakończonych niepowodzeniem będzie wysyłane powiadomienie o awarii. Podobnie, jak monitorowana usługa powróci do działania, Cloud Monitoring wyśle powiadomienie aby Cię o tym poinformować.

Wszystko to sprawia iż Cloud Monitoring jest niezbędną usługą do zarządzania Twoimi usługami.