Cloud Monitoring

Sprawdzaj i monitoruj wszystkie usługi oraz wykorzystanie zasobów. Otrzymuj powiadomienia e-mail lub SMS w przypadku awarii.

 

Cloud Monitoring

Z usługą Cloud Monitoring, możliwe jest monitorowanie wszystkich Twoich stron, Serwerów Cloud, serwerów dedykowanych niezależnie czy są utrzymywane w data center Aruba Cloud czy też u innych dostawców.
W przypadku wykrycia awarii lub błędów w monitorowanych zasobach lub usługach, Cloud Monitoring automatycznie i niezwłocznie wyśle Ci powiadomienie poprzez email lub SMS, więc zawsze będziesz znał stan swojej infrastruktury i w razie potrzeby będziesz mógł podjąć niezwłoczne działania.
Korzystając z wykresów znajdujących się w panelu zarządzania Cloud Monitoring możesz szybko analizować wszystkie aktywności monitorowanych usług, oraz łatwo zidentyfikować każdy problem oraz zobaczyć jego powtarzalność w danym okresie czasu.

Za pomocą panelu zarządzania Cloud Monitoring, możliwe jest skonfigurowanie kontroli i powiadomień na wypadek nieaktywności usług. Możliwe jest monitorowanie usług i protokołów takich jak:

 HTTP
 HTTPS
 Ping
 SSL Certificate
 DNS
 FTP
 IMAP
 POP3
 SMTP
 Microsoft SQL Server
 MySQL
 Oracle
 PostgreSQL
 SSH
 TCP
 Telnet
 

Dla każdej kontroli możesz ustawić częstotliwość, maksymalny timeout po którym awaria jest uznawana za błąd kontroli, liczbę oraz regiony z których przeprowadzane będą kontrole.

Usługa Monitoringu jest wysoce skalowalna i nie wymaga żadnej instalacji oraz aktualizacji usług, które chcesz monitorować. Z jednego panelu zarządzania możesz zarządzać wszystkimi stworzonymi przez Ciebie kontrolami nawet jeśli zostały aktywowane w innym regionie. Jak tylko dodasz nową kontrolę usługi monitoringu, będzie ona natychmiast aktywna. Cloud Monitoring pozwala ustawić, po ilu kontrolach zakończonych niepowodzeniem będzie wysyłane powiadomienie o awarii. Podobnie, jak monitorowana usługa powróci do działania, Cloud Monitoring wyśle powiadomienie aby Cię o tym poinformować.

Wszystko to sprawia iż Cloud Monitoring jest niezbędną usługą do zarządzania Twoimi usługami.

Zacznij korzystać z Aruba Cloud

AKTYWUJ TERAZ WYŚLIJ PODANIE O VOUCHER*

(*) Aruba przekaże Ci voucher o wartości 8 zł do wykorzystania na każdy produkt Cloud