Przykłady wykorzystania usługi Object Storage

Archiwizacja i udostępnianie zawartości (contentu)

Z platformą Object Storage możesz przetransferować całą infrastrukturę na Twój Cloud i łatwo archiwizować dane, bez ograniczeń co do ilości i typu danych. Dzięki elastyczności usług Cloud możesz zwiększać lub zmniejszać zasoby według potrzeb oraz skorzystać z systemu pay-per-use. Dzięki temu, że posiadamy serwerownie w różnych krajach Europy możesz dostarczać dane klientowi z najbliższej dla niego lokalizacji. Zwiększając tym samym szybkość operacji oraz zadowolenie klientów.

Archiwum danych do analizy

Dzięki praktyce we wdrażaniu rozwiązań Big Data (wielkich, dużych danych) (duże zbiory danych, składające się z różnych danych wymagają szybkich operacji w krótkim czasie) i wzroście ilości nagromadzonych informacji, archiwizacja i analiza danych stała się wyzwaniem. Dzięki naszej infrastrukturze możesz zapisywać każdy typ danych, archiwizować je a później analizować. Wyświetlać dane oraz kasować je kiedy zajdzie taka potrzeba. Istnieje możliwość wykorzystania określonych aplikacji, które można znaleźć na serwerach Cloud usługi Cloud Computing, aby przeprowadzić analizę hostowanych danych.

Kopia zapasowa danych i archiwizacja

Dzięki odporności naszego systemu storage, usługa Object Storage jest platformą o wysokiej dostępności i wydajności, na której można przechowywać i archiwizować krytyczne dane za przystępną cenę. To zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, który nie jest możliwy do osiągnięcia za pomocą ogólnie dostępnych technologii. Używając popularnych programów dostępowych możesz zaplanować automatyczne wykonywanie kopii zapasowej Twoich danych.

Odzyskanie po awarii (Disaster Recovery)

Technologie użyte w systemie Object Storage tworzą idealne warunki do stworzenie rozwiązania odzyskiwania danych po awarii. Dzięki lokalizacji naszych serwerów, możesz bardzo łatwo replikować dane w naszych data centrer we Włoszech i innych europejskich krajach. Zawsze wybierając jedno data center jako domyślne zarówno w przypadku problemów z połączeniem lub sytuacji kiedy potrzebujesz dystrybuować dane z konkretnego miejsca.