Dostęp

Dostęp do danych jest realizowany poprzez warstwę front-end, która dystrybuuje dane protokołem HTTP/HTTPS.

Jako zabezpieczenie dostępu do przechowywanych danych na platformie, architektura rozproszona storage sprawia, iż nie jest możliwe uzyskanie dostępu przez użytkowników nieautoryzowanych.

Mając na względzie bezpieczeństwo danych w trakcie transmisji, protokół HTTPS może być używany pomiędzy użytkownikami końcowymi oraz publicznymi punktami dostępu kompatybilnymi z S3. Uwierzytelnianie oraz integralność żądań HTTP korzysta z algorytmu S3 interfejsu REST.

Kontrola dostępu jest realizowana przez system w warstwie back-end'owej, która nie jest podłączona do publicznej sieci; weryfikuje autentyczność i tożsamość użytkownika.

Wyeliminowanie pliku jest wykonywane przez usunięcie mapowania takiego pliku na rozproszonej haszowalnej tabeli: w ten sposób, nie będzie możliwe odzyskanie usuniętego pliku, co zapobiega kradzieży danych nawet po ich usunięciu.