Lokalizacja Storage

System Aruba Cloud Object Storage daje klientom wolność wyboru, gdzie chcą zlokalizować i archiwizować swoje dane.

Infrastruktura Object Storage oparta jest na naszej międzynarodowej sieci data center, fizycznie zlokalizowanych w różnych europejskich krajach. Użytkownicy mają swobodę wyboru data center, a tym samym kraju zapewniającego archiwizację danych.

Technologie i warunki świadczenia usługi Object Storage są identyczne w każdym data center i w każdym kraju co ułatwia korzystanie i sposób współpracy z usługą.
Natomiast archiwizacja i lokalizacja danych jest realizowana zgodnie z różnymi przepisami obowiązującym w krajach, gdzie zlokalizowane są data center.

Czynnik lokalizacji ma kluczowe znaczenie dla wielu biznesowych potrzeb i wymagań, a także ma istotne znaczenie dla polityki Disaster Recovery. Możliwość replikacji danych w różnych data center, w różnych krajach, znacząco podnosi ich bezpieczeństwo oraz umożliwia Ci dotarcie do nich za każdym razem, nawet w przypadku problemów z łącznością.

Obecnie usługa Object Storage jest dostarczana w 8 data center znajdujących się we Włoszech, Francji, Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.

Możliwość wyboru data center do archiwizacji danych sprawia, że Aruba Cloud Object Storage jest ofertą niepowtarzalną i bezkonkurencyjną.