Poradniki > Jak stworzyć platformę e-learningową Moodle na Ubuntu 18.04

Jak stworzyć platformę e-learningową Moodle na Ubuntu 18.04

Zobacz poradnik tutaj

Opublikowany: 03 maja 2020

E-learning Ubuntu

Moodle jest darmową i popularną platformą nauki zdalnej, używaną zarówno przez szkoły jak i szkoły wyższe oraz specjalistów w ramach szkoleń zawodowych w firmach.

Platforma online Moodle jest bardzo elastyczna w swojej konfiguracji i umożliwia nauczycielom tworzenie wirtualnych klas, udostępnianie treści takich jak kursy, lekcje, materiały multimedialne, jak również daje możliwość zadawania prac domowych, a uczniowie dzięki jej pomocy mogą brać udział w lekcjach oraz używać udostępnionych narzędzi w dyskusjach

Poradnik ten pomoże ci zainstalować plarfomę nauki online Moodle na twoim serwerze Ubuntu 18.04, pod warunkiem, iż posiada skonfigurowany LAMP lub zainstalowany Apache, MySQL oraz PHP.

Jeśli serwer nie posiada skonfigurowanej architektury LAMP, skorzystaj z tego poradnika przed podjęciem instalacji Moodle.

Najpierw połącz się z serwerem za pośrednictwem połączenia SSH. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zalecamy skorzystanie z naszej instrukcji, aby nawiązać bezpieczne połączenie przez SSH. W przypadku lokalnego serwera przejdź do następnego punktu i otwórz terminal swojego serwera.

Instalacja wymaganego oprogramowania

Moodle wymaga instalacji paru komponentów przez rozpoczęciem pracy na nim. Należy je zainstalować przy pomocy komendy:

$ sudo apt-get install aspell graphviz ghostscript clamav php7.2-soap php7.2-curl php7.2-gd php7.2-intl php7.2-ldap php7.2-mysql php7.2-pspell php7.2-xml php7.2-xmlrpc php7.2-zip php7.2-mbstring

Następnie zrestartuj serwer Apache, aby załadować nowe komponenty.

$ sudo systemctl restart apache2

Instalacja Moodle

Znajdź najnowszą stabilną wersję Moodle na oficjalnej stronie Moodle. Następnie przy pomocy komendy wget pobierz archiwum w następujący sposób:

$ sudo apt-get install wget -y && wget https://download.moodle.org/download.php/direct/stable38/moodle-latest-38.tgz

Wyodrębnij pobranie archiwum i skopiuj zawartość do katalogu / var / www / html:

$ sudo tar -xvzf moodle-latest-38.tgz -C /var/www/html

Teraz należy utworzyć folder, w którym przechowywane będą dane platformy Moodle. Te dane nie mogą być zapisane do bazy danych do której mają dostęp użytkownicy twojej platformy e-learningowej.

W pokazanej poniżej komendzie, folder z danymi nazwano “moodle_data”, jednak nazwa folderu może być dowolna. Pamiętaj jednak, by w przypadku ustalenia innej nazwy folderu, edytować także poniższe komendy:

$ sudo mkdir /var/moodle_data
$ sudo chown -R www-data /var/moodle_data
$ sudo chmod -R 0770 /var/moodle_data

Konfiguracja MySQL

W celu utworzenia bazy danych kompatybilnej z Moodle, należy dokonać edycji ustawień plików MySQL. Wykonaj następującą komendę:

$ sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

Zostanie otwarty edytor tekstu z zawierający plik konfiguracyjny MySQL. Dodaj poniższe trzy linie w sekcji “Basic Settings”:

default_storage_engine = innodb
innodb_file_per_table = 1
innodb_file_format = Barracuda
MySQL configuration

Zapisz i wyjdź (CTRL + X – Y – Enter) oraz zrestartuj usługę “mysql” aby wprowadzić zmiany.

$ sudo systemctl restart mysql

Utworzenie baz danych i tabel dla Moodle

Teraz kiedy usługa MySQL została zrestartowana z prawidłową konfiguracją, otwórz ją celem utworzenia bazy danych dla Moodle:

$ mysql -u root -p
$ CREATE DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;

Następnie utwórz użytkownika bazy danych o unikalnym loginie I haśle, tak aby różniło się ono od danych logowania do root’a usługi Moodle.

Zastąp "moodle_user_name" i "moodle_user_password" odpowiednio loginem I hasłem dla bazy danych Moodle.

$ create user 'moodle_user_name'@'localhost' IDENTIFIED BY 'moodle_user_password';
$ GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,CREATE TEMPORARY TABLES,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* TO 'moodle_user_name'@'localhost' IDENTIFIED BY 'moodle_user_password';

Z linii komend dla MySQL wyjdziesz wpisując:

$ exit
MySQL User and Database Creation

Konfiguracja Moodle

Celem skonfigurowania Moodle, skorzystaj przeglądarki www celem połączenia się bezpośrednio do katalogu Moodle na twoim serwerze web. Przed wykonaniem tej czynności należy jednak najpierw nadać uprawnienia do dostępu do folderu przy pomocy komendy:

$ sudo chmod -R 777 /var/www/html/moodle

Teraz wejdź na stronę http://IP_SERWERA/moodle przy pomocy twojej przeglądarki, zastępując “IP_SERWERA” adresem IP twojej maszyny

Wybór języka
 

Wybierz język i przejdź dalej. Następnie w „Potwierdź ścieżki” wprowadź ścieżkę do utworzonego folderu z plikami Moodle, np. "/var/moodle_data" i przejdź dalej

Wybór ścieżki
 

Na następnej stronie pozostaw opcję "Improved MySQL (native/mysqli)" i wybierz dalej.

Wybór bazy danych

W ustawieniach bazy danych wprowadź nazwę bazy danych, login oraz hasło użytkownika. Nie modyfikuj innych pól.

Następnie przejdź dalej by zapoznać się i zaakceptować regulamin usługi.

Konfiguracja bazy danych

Teraz wszystkie brakujące dodatki zostaną zainstalowane. Na dole strony wybierz Kontynuuj aby zakończyć instalację Moodle na swoim serwerze.

Kontrola serwera

Przed uzyskaniem dostępu do usługi niektóre wartości muszą zostać wprowadzone.

Zależnie od wybranej wersji językowej Moodla i bazy danych może pokazać się błąd mysql_full_unicode_support.

W takim przypadku musimy zmienić kodowanie na właściwe.

Instalacja może potrwać parę minut, jeśli wszystko wykonaliśmy prawidłowo otrzymamy potwierdzenia prawidłowo zainstalowanych modułów

W poniżej przedstawionej sekcji, wprowadź atrybuty konta administratora usługi.

Konfiguracja atrybutów konta

Po kliknięciu “Zmień profil” ustal pare parametrów twojej strony Moodle.

Ustawienia strony głównej

Zakończ konfigurację usługi poprzez podanie danych takich jak np. nazwa strony, język, kraj, adres e-mail administratora oraz zaznacz opcję akceptacji Polityki Prywatności.

Strona główna Moodle

Twoja usługa Moodle została prawidłowo zainstalowana i skonfigurowana!

Samouczek Moodle nauczy cię jak najlepiej wykorzystać platformę e-learningową, w jaki sposób stworzyć swoją pierwszą wirtualną klasę oraz przygotować się do zdalnego nauczania..

Następnie utwórz konta dla nauczycieli, którzy przygotują kursy, lekcje inne materiały przydatne przy zdalnym nauczaniu.