Poradniki > Jak zainstalować i skonfigurować serwer TeamSpeak na Ubuntu 18.04

Jak zainstalować i skonfigurować serwer TeamSpeak na Ubuntu 18.04

Opublikowany: 18 stycznia 2020

Gaming TeamSpeak Ubuntu

TeamSpeak jest systemem do komunikacji z innymi użytkownikami sieci przy pomocy technologii VoIP (Voice Over internet Protocol). System ten jest szeroko używany w społecznościach fanów gier wieloosobowych, dzięki temu, że jest dostępny na wielu platformach i stosunkowo niskich lagach.

Przy pomocy tego poradnika nauczysz się jak zainstalować i skonfigurować prywatny serwer TeamSpeak 3 na Ubuntu 18.04.

Najpierw połącz się z serwerem za pośrednictwem połączenia SSH. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zalecamy skorzystanie z naszej instrukcji, aby nawiązać bezpieczne połączenie przez SSH. W przypadku lokalnego serwera przejdź do następnego punktu i otwórz terminal swojego serwera.

Instalacja serwera TeamSpeak

W pierwszej kolejności aktualizujemy system zarządzania pakietami, wpisując poniższe komendy (może chwilę potrwać):

$ apt-get update
$ apt-get upgrade

Utwórz konto użytkownika wpisując:

$ adduser --disabled-login teamspeak

System poprosi o podanie danych użytkownika, wystarczy zatwierdzać przyciskiem ENTER.

Kiedy konto zostanie utworzone, wprowadź następującą komendę a następnie zaloguj się na nowe konto wprowadzając:

$ cd /home/teamspeak
$ su teamspeak

Pobierz i zainstaluj serwer TeamSpeak. Najnowszą wersję znajdziesz pod adresem: https://www.teamspeak.com/en/downloads/#server

W celu jej pobrania, zastąp odnośnik w poniższej komendzie, adresem URL najnowszej wersji TeamSpeak:

$ wget https://files.teamspeak-services.com/releases/server/3.12.1/teamspeak3-server_linux_amd64-3.12.1.tar.bz2

Rozpakuj archiwum.

$ tar xvfj teamspeak3-server_linux_amd64-3.12.1.tar.bz2

Jeśli pobierzesz nowszą wersję niż podana powyżej, edytuj komendę poprzez zastąpienie znaków X cyframi najnowszej wersji:

$ tar xvfj teamspeak3-server_linux_amd64-X.X.X.tar.bz2

Komenda rozpakuje archiwum i wgra pliki do odpowiedniego katalogu.

Wpisz następnie:
 

$ cd teamspeak3-server_linux_amd64
$ cp * -R /home/teamspeak
$ cd ..

Usuń spakowane archiwum wpisując:

$ rm -r teamspeak3-server_linux_amd64
 $ rm teamspeak3-server_linux_amd64-3.12.1.tar.bz2

Zaakceptuj regulamin:

$ touch .ts3server_license_accepted

Uruchomienie serwera

Aby włączyć serwer TeamSpeak wpisz:

$ ./ts3server_startscript.sh start

Wyświetlony zostanie komunikat z danymi logowania administratora serwera TeamSpeak.

Startup of TeamSpeak Server

Są one istotne, dlatego warto je zapamiętać. By przejść do linii poleceń wciśnij ENTER.

Zatrzymaj serwer:

$ ./ts3server_startscript.sh stop
$ exit

Następnie utwórz skrypt restartu:

$ nano /lib/systemd/system/ts3server.service

Plik skryptu musi zawierać:

[Unit]
Description=Teamspeak Service
Wants=network.target

[Service]
WorkingDirectory=/home/teamspeak
User=teamspeak
ExecStart=/home/teamspeak/ts3server_minimal_runscript.sh
ExecStop=/home/teamspeak/ts3server_startscript.sh stop
ExecReload=/home/teamspeak/ts3server_startscript.sh restart
Restart=always
RestartSec=15

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Po zakończeniu edycji tekstu naciśnij CTRL + X. Następnie otrzymasz komunikat pytający, czy chcesz zapisać plik. Potwierdź wciskając Y.

Teraz musimy go włączyć wpisując następujące polecenie::

$ systemctl enable ts3server.service

Zrestartuj serwer wpisując:

$ reboot

Po ponownym połączeniu do serwera sprawdź status:

$ systemctl status ts3server

Jeśli zobaczysz Active:active(running) oznacza to, że instalacja przebiegła prawidłowo. Wciśnij Q by przejść do linii komend.

Konfiguracja serwera

Jeśli wszystko zostało prawidłowo zainstalowane, skrypt spowoduje uruchomienie serwera. Aby zarządzać serwerem TeamSpeak wpisz następujące komendy:

Serwer włączysz komendą:

$ service ts3server start

Zatrzymasz go wpisując:

$ service ts3server stop

Zrestartujesz go wprowadzając:

$ service ts3server restart

Sprawdzisz jego stan podając:

$ service ts3server status

Połączenie z klientem

Pobierz najnowszą wersję klienta TeamSpeak ze strony https://www.teamspeak.com/en/your-download/ .

Otwórz klienta i zaloguj się.

TeamSpeak View

Następnie utwórz nowe połączenie.

Pojawi się opcja wprowadzenia adresu IP serwera, hasła i nazwy użytkownika.

Connect to TeamSpeak Server

Po nawiązaniu połączenia po raz pierwszy, będziesz poproszony o podanie klucza celem uzyskania praw administratora.

Wprowadź klucz celem uzyskania pełnych praw na kanale.

Enter Privilege Key

Teraz możesz używać TeamSpeak ze znajomymi, przesyłając im adres IP I hasło serwera.

Konfiguracja zapory

Zmień konfigurację firewalla na systemie, celem dodania dostępu dla TeamSpeak.

Używając zapory, odblokuj porty w podany poniżej sposób, aby umożliwić prawidłowe działanie serwera TeamSpeak:

iptables -A INPUT -p udp --dport 9987 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p udp --sport 9987 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 30033 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --sport 30033 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 10011 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --sport 10011 -j ACCEPT