Cloud DRaaS (Disaster Recovery as a Service)

Chroń swoją infrastrukturę Private Cloud łatwo i bezpiecznie

Disaster Recovery as a Service (DRaaS) pozwala chronić Twoją infrastrukturę Aruba Private Cloud szybko, profesjonalnie i prosto.

Poprzez użycie panelu webowego, z którym łączymy się za pomocą zabezpieczonego połączenia, można bezpośrednio ustawiać politykę planu awaryjnego. Polega to na wybraniu źródła i miejsca przeznaczenia pomiędzy Twoją wirtualną infrastrukturą VMware i/lub data center Aruba, w którym włączona jest usługa Private Cloud.

W ciągu kilku minut jest możliwość stworzenia zgodnych replik pomiędzy zdalnymi stronami i aktywować doskonale funkcjonujący proces Planu Awaryjnego.

Każdy Plan awaryjny posiada dwa miarodajne parametry: RPO i RTO:

  • RPO (Recovery Point Objective) określa ilość danych jaka nie zostanie zsynchronizowana w przypadku wystąpienia awarji.
  • natomiast RTO (Recovery Time Objective) pokazuje czas jaki jest potrzebny na odtworzenie Twoich usług.
System replikacji używany przez usługę bazuje na technologii Zerto, która optymalizuje, deduplikuje i kompresuje chronione dane tak by zminimalizować negatywny wpływ i zredukować RPO do okresów, które trwają od kilku sekund do kilku minut, nawet w przypadku międzynarodowych odległości.

Niskie RTO jest zapewnione poprzez łatwy w użyciu i prosty panel zarządzania który, za pomocą jednego kliknięcia, pozwala na automatyczny start procesu odzyskiwania. W przeciągu kilku sekund system może przełączyć obszary produkcyjne na stronę planu awaryjnego.

W każdym momencie można sprawdzić działanie Planu awaryjnego poprzez testowe uruchomienie. Test polega na odzyskaniu systemu po awarii, poprzez aktywację serwerów na zapasowej stronie, bez ingerencji w pracę serwerów produkcyjnych. Pozwala to na sprawdzenie poprawności pracy procesów replikacji i planu awaryjnego.

Tak samo jak w przypadku innych usług Aruba, ta także posiada opcję "Managed”, która pozwala naszemu wykwalifikowanemu zespołowi techników na pełne zarządzanie Twoim Planem awaryjnym.

Aby aktywować tą usługę musisz mieć infrastrukturę Private Cloud.

Więcej informacji znajdziesz pod numerem telefonu +48 32 441 63 46

Wsparcie i SLA

Aruba oferuje klientom Private Cloud dwie opcje wsparcia: wsparcie telefoniczne i wsparcie poprzez system zgłoszeń. W jednym jak i drugim przypadku klient kontaktuje się bezpośrednio z wykwalifikowanym technikiem firmy Aruba.
 

Główne cechy usługi Specyfikacja techniczna
Czas dostępności SLA 99,95%
Wsparcie Wsparcie telefoniczne lub poprzez system zgłoszeń
Rozliczenie Miesięczne
Minimalny okres abonamentowy 1 miesiąc
Data center, w którym usługa może być aktywowana DC1-IT, DC4-FR, DC8-PL
 
Funkcje oprogramowania Specyfikacja techniczna
Oprogramowanie użyte do replikacji Zerto (www.zerto.com)
System kontroli Webowy panel zarządzania (połączenie HTTPS) dostępny w każdym data center dla usługi.
Optymalizacja WAN Tak. Poprzez technologię deduplikacji i kompresji.
Natychmiastowa widoczność RPO Tak. W ciągu sekund i minut.
Nieuciążliwe testy funkcjonalności Planu awaryjnego Tak. Test Planu awaryjnego nie ma wpływu na pracę serwerów.
Funkcja odwróconej synchronizacji Tak. Pozwala na odwrócenie procesu replikacji tak aby wrócić od Planu awaryjnego do pracy.
Maksymalna liczba VM do zarządzania Brak limitu.
Możliwość dopasowania sieci Planu awaryjnego Tak, dla każdej maszyny. Można zdefiniować inne sieci do testów i rzeczywistych awarii.
Możliwość dopasowania magazynu danych Planu awaryjnego Tak, dla każdej maszyny.
Możliwość replikowania infrastruktury w siedzibie Tak, zarówno źródło jak i miejsce docelowe replikacji.
Opcja “Managed” Tak, dostępne jako opcja. Usługa może być w pełni zarządzana przez nasz zespół techników.
 
Cechy wsparcia technicznego Specyfikacja techniczna
Ilość zgłoszeń Brak limitu
Ilość zgłoszeń telefonicznych Brak limitu

Zacznij korzystać z Aruba Cloud

AKTYWUJ TERAZ WYŚLIJ PODANIE O VOUCHER*

(*) Aruba przekaże Ci voucher o wartości 8 zł do wykorzystania na każdy produkt Cloud