Firma

KanBo

Warszawa, 20 lutego 2018 r. – w trakcie spotkania organizowanego przez Aruba Cloud została nawiązana relacja z dyrektorem polskiego oddziału KanBo – Arkadiuszem Gos. KanBo jest platformą oferującą system organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Aplikacja KanBo wykorzystuje potencjał pracowników do uzyskania wyznaczonych celów organizacji. Produkt znalazł już zastosowanie w firmach z kilkunastu krajów świata (m.in. w Swisscom, Strabag czy LSI z USA). Aplikacja KanBo może być instalowana na kilka sposobów, również przy wykorzystaniu infrastruktury klienta w modelu on-premise, także jako usługa chmurowa, w tym również w modelu hybrydowym. Rozwiązanie poprzez wykorzystywane zasoby informatyczne, hardware oraz gromadzenie wcześniej zebranych informacji organizuje pracę w istniejącym środowisku.

Kontynuacją tego spotkania było podjęcie partnerstwa biznesowego pomiędzy firmami. Jak wskazał dyrektor KanBo: „Oferta Aruba Cloud jest doskonałym rozszerzeniem naszej oferty, którą adresujemy swoim klientom. Szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i dostępu do informacji gromadzonych przez organizacje. Wiedząc w jaki sposób przetwarzane są informacje przez te przedsiębiorstwa dostrzegliśmy w rozwiązaniach Aruba Cloud doskonałe uzupełnienie naszej oferty. Wynika to z tego, że dobry backup powinien być prowadzony przez niezależnego dostawcę i prowadzony w innej lokalizacji geograficznej niż działa firma. Aruba Cloud jest dla nas naturalnym wyborem w tym zakresie. Firma od samego początku stawia na lokalizacje DC w jak największej ilości krajów UE, z pełną możliwością wyboru lokalizacji swojej chmury czy wachlarza usług backup. Wysokie zaangażowanie Aruba Cloud w bezpieczeństwo danych świadczy o proaktywnym podejściu firmy do wysokiego poziomu obsługi klienta oraz o mocnym zapleczu technologicznym. To wszystko zdecydowało o wyborze Aruba Cloud jako naszego strategicznego partnera”.

Bezpieczeństwo jest jednym z głównych filarów, na których oparty jest rozwój rozwiązania proponowanego przez firmę Aruba Cloud oraz platformę KanBo. Świadomość tego jak ważne dla organizacji jest sprawne działanie, dostęp do zgromadzonej wiedzy i zabezpieczenie przed niepożądanymi sytuacjami, pozwala na dopasowanie rozwiązania do wymagań klienta. Jednym z elementów zapewniających ciągłość działania jest backup danych, a informacje wprowadzane przez użytkowników KanBo w trakcie codziennej pracy zapisywane są na wydzielonych bazach SQL, natomiast dokumenty umieszczane są we wskazanych repozytoriach – najczęściej są to biblioteki SharePoint.

«Aruba Cloud pozwala na ulokowanie naszym klientom swoich danych i wybór miejsca w jednym z ośmiu europejskich data center, które są ulokowane w największych miastach w Europie. Do tego każdy z tych centrów posiada trzeci lub czwarty rating przyznawany przez ANSI. Mamy też na uwadze to, że w maju zmieniają się i wchodzą w życie nowe przepisy o zgodności przechowywania danych zwane RODO. Więc tutaj mamy również pełną zgodność z nowymi przepisami.»

Arkadiusz Gos, Strategic Account Manager w KanBo.